Een sterke verdediging als basis voor winst.

John

Iedere ondernemer, groot, klein, publiek of privaat is vanzelfsprekend voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor het verbeteren van de prestaties van zijn organisatie. Dat kunnen financiële prestaties zijn als omzet en marge, maar zeker ook niet-financiële prestaties en waarden als productkwaliteit, klantwaardering en reputatie. Het blijkt regelmatig dat tijdens die zoektocht minder aandacht bestaat voor de weerbaarheid van de onderneming tegen bedreigingen die een negatieve impact kunnen hebben op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen.

Een adequaat ingericht en goed werkend Internal Control System helpt onnodige kosten als gevolg van ontoereikende prestaties te voorkomen. Cruciaal daarbij is dat de verschillende onderdelen van dat systeem zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd en volledig in lijn zijn met de gekozen strategische en operationele doelstellingen en de opgelegde vereisten vanuit wet- en regelgeving. Een sterke verdediging als basis voor de winst. Zeker wanneer beschikbare middelen schaars zijn.

Als expert op het gebied van organisatie- en risicobeheersing verleen ik graag op maat de gewenste ondersteuning bij het definiëren of verstevigen van uw Internal Control System en het inrichten en optimaliseren van de Internal Control, Operational Risk Management of Internal Audit functie. U kunt rekenen op professionaliteit, pragmatisme, betrokkenheid, resultaatgerichtheid en kwaliteit.

John Patrick Mellendijk

JPM-Solutions

Internal Control | Operational Risk Management | Internal Audit

Advies | Ondersteuning | Training | Interim Management