Risicomanagement

Risico’s accepteren wanneer het kan, tot op een acceptabel niveau reduceren wanneer het mogelijk is, of volledig uitsluiten wanneer het moet.

JPM-Solutions is uw navigator op weg naar de realisatie van uw ambities. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van internationaal erkende raamwerken voor risicomanagement, zoals ISO31000 en COSO/ERM.

Neem contact op

Beheers uw risico’s vanuit breed perspectief

Altijd met het oog op de ambities en doelstellingen van uw organisatie. Bakens worden uitgezet om te zien waar risico’s op de loer liggen, om vast te stellen waar uw organisatie kwetsbaar is. U wordt in staat gesteld om de juiste keuzes te maken om eventuele obstakels effectief te omzeilen, om de weerbaarheid van uw organisatie te verhogen en om de realisatie van doelen binnen bereik te houden. Risicomanagement is niet alleen defensief. Waar het om gaat is dat u helder zicht hebt op eventuele ‘gebeurtenissen’ binnen en buiten uw bedrijf die van invloed kunnen zijn op de realisatie van uw doelstellingen. Die gebeurtenissen kunnen ook kansen bieden die juist bijdragen aan het succes van uw onderneming. Risicomanagement gaat zowel over het tot een acceptabel niveau terugbrengen van risico’s, als ook over het verzilveren van kansen die zich gedurende de reis richting het doel voordoen.

Daarbij is het wel van belang om risicomanagement vanuit een integraal perspectief te zien. Met een eendimensionale of een naar binnen gekeerde blik mist u mogelijk risico’s, of ziet u niet het volledige palet van risico-consequenties. Wat zijn bijvoorbeeld de strategische risico’s, de risico’s die de continuïteit van uw bedrijfsprocessen kunnen belemmeren, de risico’s waardoor naleving van uw bedrijfsbeleid of relevante wet- of regelgeving in het geding kan komen. Of de risico’s die de betrouwbaarheid van uw rapportages kunnen aantasten en daarmee negatieve impact kunnen hebben op uw reputatie?

JPM-Solutions stelt u in staat om weloverwogen besluiten te nemen over het accepteren, reduceren of uitsluiten van risico’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Neem contact op